כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

חלום פרעה - בראשית לילדים