כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

יעקב ורחל - בראשית לילדים