כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

יעקב ועשו - בראשית לילדים