כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

דג ונחש - סיפור קמץ פתח לילדים