כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

יציאת מצרים - סיפורי ספר שמות