כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

שלושה חברים על הר - סיפור לילדים