כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

רם והרעם - סיפור קמץ פתח לילדים