כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

באותות ובמופתים - סיפור תורה לילדים