כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

מאפס עד חמש - חשבון לילדים