כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

חנה והבננה - סיפור קמץ פתח לילדים