כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

א - ב - ג - אלף בית גימל - לילדים