אוֹתִיּוֹת    

סיפורי הכנה לכיתה א

עשרים ושתים אותיות

אני מתחיל באלף

משחקי מילים

א-ב-ג לילדים

שלום

הענן שלי

חברים בקלמר

שלום שלום

אלף אני אוהב

אני מתחיל באלף

א-ב- אני

מילה ועוד מילה

שאול העיגול

אותיות - רצף 

עשרים ושתיים אותיות

משחקי מילים ברצף

א-ב אני - מוזיקלי

א-ב-ג לילדים