כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

שטותיות קמץ פתח - שטויות באותיות