70 לְיִשְׂרָאֵל 

סיפורי ילדים ליום העצמאות ה-70 למדינה

 מגוון סיפורי ילדים ליום העצמאות השבעים לישראל

דגל ישראל, יום הולדת למולדת , שבעים שנה למדינה ועוד

צפיה נעימה

ישראל חוגגת שבעים

יום הולדת למולדת

חלום שלום - מוסיקלי

ארץ נהדרת 

איבדתי את הצפון

שומרים על איכות הסביבה 

שיר למדינה

דגל ישראל 

אחי חייל 

חג לדגל 

חודש אייר 

פטיש שמח ליום העצמאות

יש כאן חגיגה 

חלום שלום

יום העצמאות - ברצף 

יום לשלום

לטייל בארץ ישראל 

ארץ ישראל - מוסיקלי 

ירושלים  - מוזיקלי