כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

יציאת מצרים - סיפור לילדים