כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

גן של גדולים - שנה טובה לילדי הגן - רצף