כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

סיפור יציאת מצרים - לילדים