כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

השקט אחרי הסערה - חורף לילדים