כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

כבשת הרש - המשל שמואל ב' - לילדים