כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

כבשת הרש - סיפור המשל מספר שמואל ב'