כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

יציאת מצרים - סיפור יציאת מצרים לילדים