כָּתְבָה : רִיקִי זָקֵן

עשר מכות מצרים - עשר המכות לילדים