יוֹם הָעַצְמָאוּת

סיפורי ילדים ליום העצמאות

הדגל וצבעי הדגל

יום הולדת למולדת

יום לשלום

סיפורים ושירים ליום העצמאות

ישראל חוגגת שבעים

יום הולדת למולדת

חלום שלום - מוסיקלי

ארץ נהדרת 

איבדתי את הצפון

שומרים על איכות הסביבה 

ירושלים עיר השלום

דגל ישראל 

אחי חייל 

כולנו חברים

חודש אייר 

ארץ זבת חלב ודבש 

יש כאן חגיגה 

חלום שלום

ירושלים של כולם

יום לשלום

לטייל בארץ ישראל 

ארץ ישראל - מוסיקלי 

ירושלים עיר השלום